Psychický obor

Technológia spracovávania strachu či ťažoby cez vedomé naladenie na samotné obavy (2. časť)

Tento blog je pokračovaním prvej časti, ktorú nájdete tu 3. Kde sa vo vašom tele samotný strach vlastne nachádza? Keď[…]

Psychický obor

Technológia spracovávania strachu či ťažoby cez vedomé naladenie na samotné obavy (1. časť)

Zúfalí ľudia hľadajú zúfalé riešenia alebo niekoho, kto by za nich riešil ich vlastné problémy. Je nesprávne očakávať, že to[…]