Psychický obor

Technológia spracovávania strachu či ťažoby cez vedomé naladenie na samotné obavy (2. časť)

Tento blog je pokračovaním prvej časti, ktorú nájdete tu 3. Kde sa vo vašom tele samotný strach vlastne nachádza? Keď[…]