Usporiadateľom

Ak organizujete konferenciu, festival, školenie, alebo iné podujatie, prípadne ste primátor, starosta, organizácia, kultúrna pracovníčka, alebo agentúra, ktorá organizuje kultúrne, či vzdelávacie podujatia, kde by ste mali záujem pozvať autora, kontaktujte ho na mailovej adrese hirax@hirax.sk Upozorňujeme, že autor neprednáša v reštauráciách, baroch, kluboch a kapacitne a esteticky nevyhovujúcich priestoroch.

Prednáškové témy autora:

1, Vzťah muž a žena
Pochopenie vnútornej podstaty oboch pohlaví, anulovanie mýtu „obrovská zamilovanosť  = ideálny partner = krásny vzťah na celý život“, pochopenie, že na vzťahu treba obojstranne a neustále pracovať, prečo vznikajú konflikty a ich riešenie, vysvetlenie modelu tyran – obeť, rovnako ako aj ostatných modelov energetického upírizmu. Prízvukovanie hesla rodiny „úcta – rešpekt – podpora“, dôraz na zdravú komunikáciu.

2, Výchova a následky chybných programov prebratých v detstve na život dospelého jedinca
Rozobratie patologických výchov ako je napríklad direktívna, zanedbávajúca a nerešpektujúca, benevolentná, výchova s vysokými nárokmi a kladúca podmienky, výchova prehnane starostlivého rodiča, až k výchove s prirodzenou autoritou a rešpektujúca novú bytosť so správnou mierou bezpodmienečnej lásky a určovania hraníc. Rodič nemôže dať dieťaťu nič iné, ako to, čo je v ňom. Ak sa teda napríklad matka neprijíma ako žena, nebude prijatá ako žena ani dcéra

3, Vnútorné naladenie a jeho dopad na telo
Vysvetlenie bytia „tu a teraz“. Dôraz na sebapozorovanie, hľadanie súvislostí a sebapremenu, pretože ako sme vnútorne naladení, tak sa aj správame a po čase sa to aj prejaví na fyzickej úrovni. Choroba je teda depeša, ktorá nám zvestuje, že niečo robíme nedobre a treba to zmeniť. Doktor, či liečiteľ je len polovica práce, ostatok zostáva na samotnom človeku, takže padnú aj vety o pochopení vnútornej príčiny nemoci a kumštu pochopiť, čo nám hovorí telo.

Témy sa dajú mixovať, meniť, špecializovať, prispôsobovať… Stačí sa spojiť s autorom, zadať oblasť a dohodnúť sa. Obsadené termíny nájdete v sekcii Prednášky.