Spisovateľ

Pavel Hirax Baričák

Motivačná literatúra:
Šlabikár šťastia 1.: Návrat k sebe (HladooHlas, 2012)
Šlabikár šťastia 2.: Sebaspoznaie, súvislosti a sebapremena (HladoHlas, 2014)
Šlabikár šťastia 3.: Dospelí deťom, deti svetu (HladoHlas, 2015)

Romány:
Raz aj v pekle vyjde slnko (HladoHlas, 2007)
Kým nás láska nerozdelí: Hľadania (prvý diel, HladoHlas, 2008)
Kým nás láska nerozdelí: Nachádzania (druhý diel, HladoHlas, 2008)
Sekundu pred zbláznením (Všetko je, ako je) (HladoHlas, 2009)
Nauč ma umierať (HladoHlas, 2010)
Príbeh muža (HladoHlas, 2011)
666 anjelov (HladooHlas, 2012)
Plynutie (HladooHlas, 2013)

Iná literatúra:
Vždy pripravený! – Socializmus, heavy metal a čučo (HladoHlas, 2016)

Poézia:
More srdca (HladoHlas, 2009)
Nech je nebo všade (HladoHlas, 2010
V tichu (HladooHlas, 2011)
Bytie a stony (HladooHlas, 2012)
K svetlu (HladooHlas, 2013)
Povedz iba slovo (HladooHlas, 2014)
K sebe /(HladoHlas, 2015)

Knihy preložené do češtiny:
Vteřinu před zblázněním  – Všechno je, jak je (XYZ, Praha, 2010)
Jednou i v pekle vyjde slunce (HladoHlas, 2011)
Šlabikář štestí 1. – Návrat k sobě (2013) Jednou i v pekle vyjde slunce (2011)
Šlabikář štestí 2. – Sebepoznání, souvislosti, sebeproměna (2015)
Šlabikář štestí 3. – Dospělí dětem, děti světu (2016)

Knihy preložené do angličtiny:
The Sun Shall Also Rise in Hell Some Day (HladoHlas, 2013, iba e-pub)
Primer of Happiness 1.: The Return to OURSELVES (HladoHlas, 2015)
Primer of Happiness 2.: Self knowledge, connections, self change (HladoHlas, 2015)
Primer of Happiness 3.: Adults to kids, kids to the world(HladoHlas, 2016)

Hiraxove e-knihy nájdete vo výhradnej distribúcii Martinus
Audioknihy Šlabikárov šťastia nájdete v ponuke Audiotéka