Psychický obor

Technológia spracovávania strachu či ťažoby cez vedomé naladenie na samotné obavy (1. časť)

Zúfalí ľudia hľadajú zúfalé riešenia alebo niekoho, kto by za nich riešil ich vlastné problémy. Je nesprávne očakávať, že to[…]

Zmena postoja ku korona vírusu

Prijal som, že ochoriem na korona vírus a to ma oslobodilo

Zmena pohľadu na korona vírus Nasledovnými vetami mnohých nepoteším, ale niet inej cesty, len zmeniť spôsob zmýšľania ku korona vírusu.[…]

Globálne otepľovanie ako následok konania človeka, alebo prirodzený kolobeh Zeme?

Globálne otepľovanie ako následok správania človeka, alebo prirodzený kolobeh Zeme?

Globálne sa otepľuje. Hrozivé prognózy, ktoré som ako malý chalan pred viac ako tridsiatimi rokmi počúval v televíznych reláciách zaoberajúcich[…]