Buďme zmenou, ktorú chceme, alebo niečo o spojenom kolektívnom vedomí

Sme ako národ prepojení cez spoločné kolektívne vedomie. Čo sa teraz deje, je aktuálna manifestácia toho, čo je vnútri ľudí. Niečo staré zaniká, niečo nové vzniká, vždy tomu tak bolo a aj bude. Všetko je v nekonečnom pohybe, podlieha večnej zmene, liečivej transformácii. Tak je aj koniec jedného cyklu začiatkom druhého.

Skutočnú slobodu na všetkých úrovniach a pravdu pre všetkých občanov v jednotlivých svetových krajinách nechcú tí, ktorí doteraz kontrolovali a manipulovali. Svet včerajška stojí na strachu. Vždy keď v nejakej krajine nastane zemetrasenie v politickej, spoločenskej, či inej rovine spájajúcej národ, je to odraz toho, že v mnoho ľuďoch je iné naladenie, ako tomu zodpovedá vonkajší stav a tak nastáva posun dosiek.

Buďme tými, čo chceme vo svete vidieť. Ak túžime po férovom vzťahu občan – štát, verme v spravodlivosť. Strážme si teda naladenie spravodlivosti v sebe. Opak: píšte, diskutujte, vyslovujte a skloňujte nespravodlivosť a ona bude pokračovať. Na povrch vyplávajú kauzy, no máloktorá bude došetrená. Zvíťazí neprávo, lebo vo väčšine obyvateľov bude pocit nespravodlivého štátu, aj keď budú diskutovať, písať a vyslovovať priania, nech sa všetko vyčistí. Najdôležitejšie je vnútorné naladenie, lenže v ich vnútri bude: „Žijem v štáte, kde víťazí nespravodlivosť. Je to tu samá korupcia, špina, politici klamú, veľké ryby sa nám smejú do očí, za svoje prehrešky nepykajú, kým radový človek znáša všetko zaťaženie.“ Rozumiete, kam mierim? Slová a vonkajší prejav je jedna vec, no podstatnejšie je, o čom sme presvedčený v hĺbke svojho srdca. To v skutočnosti vyžarujeme.

Čím viac je človek v zajatí negatívnych emócií, tým viac posiela energiu právo tomu, čo chce zničiť. Zlostite sa, nadávajte a posilníte paradoxne to, čo vám vadí. Ak človek nerieši odpor v sebe, energeticky podporuje to, čo ho irituje. Správne je teda slovné spojenie: „Túžim po spravodlivosti“, ako vypisovať negatívne statusy typu: „Vládne tu nespravodlivosť!“. Neraz som sa musel vrátiť do svojho stredu, uvedomiť si to a zmeniť sa. Stačí diskusia s človekom, ktorý má iný názor a už môžete byť vytrhnutý zo svojho stavu a nastúpia emócie.

Naladenie ľudskej mysle pôsobí na všetko, čo sa v jej okolí nachádza. Všetko je len energia. Dokonca aj vedci už priznali, že po detailnom vniknutí do tých najmenších častí „hmotného“ sveta sa dopátrali len k veľkým častiam vzduchu v ktorom víria diametrálne malilinké časti rozmerovo neporovnateľné so vzdialenosťami medzi nimi. Dokázali, že sám vedec svojim očakávaním ovplyvňuje proces pokusu. Svojim vedomím a naladením pôsobí na zhluk sledovaných mikročastíc a mení ich. Ak budú rovnako naladení dvaja takýto vedci, bude ich pôsobenie väčšie. Množstvo armád skúmalo fenomény ako ohýbanie lyžičiek pôsobením mysle, videnie mysľou na obrovské vzdialenosti, telepatiu, teleport, prenos energie, zmeny štruktúry vody pri pôsobení rôznych emócií na ňu, alebo poľa srdca, ktoré je rozdielne, keď sa človek zlostí, ako keď je jedinec zamilovaný a vysiela lásku. Je teda už aj vedeckou obcou potvrdené pôsobenie vedomia jedinca na „hmotu“, ako aj spájanie vedomí jednotlivcov a spoločné pôsobenie kolektívneho vedomia na udalosti, ktoré sa dejú na planéte Zem.

Spojené kolektívne vedomie vždy zohrávalo nesmierne dôležitú úlohu vo vývoji ľudstva a spoločenských zriadení. Strachom z vojny privolávate vojnu. Tvorením myšlienok o láske, uzdravení, dobrých úmysloch a ich odosielaním do častí Zeme postihnutých vojnami, alebo katastrofami, pomáhate k rýchlejšiemu upokojeniu a hojeniu jazvy. Nájdite svoj pokoj, mier, svojou kreatívnou aktivitou prinášajte vnútru uspokojenie, harmóniu a radosť a nerozsvietite len seba, ale pridáte ruku ku krajšiemu zajtrajšku aj v stavebnici národa a celého pozemského živého útvaru.

Buďme preto vo svojej najväčšej integrite, sami sebou v tej najvyššej pravde, najjasnejšej vízii krásnej a fungujúcej spoločnosti, o akej snívame. Toto dosiahneme jedine tak, že budeme pozorovať, rozlišovať, s rozumom i srdcom triediť. Nedáme sa strhnúť do hádok a drám, pretože práve v nich strácame spomínanú vidinu zmeny k lepšiemu. Konflikty nás vytrhávajú z nášho stredu, naladenia s našou dušou, ktorá je večne spojená so Zdrojom.

Ak je pracovný kolektív, spoločenstvo ľudí, alebo národ polarizovaný, stráca silu. Vyhovuje to tým, ktorí chcú udržať pri dychu včerajší svet. Ja pri každom náznaku nestability vyzývam k rozumnosti, nestrannosti, trpezlivému čakaniu. Občania každej krajiny môžu verejne sálať i manifestovať: „žiadame o zmenu k lepšiemu“. Bez strachu zneužitia, ktorý sa do nich budú snažiť infikovať. Tlakom spoločnosti budú pod tlakom politici, oni budú nútení robiť ťahy a kto je pod tlakom, robí chyby. Chybami nazývam kroky, ktoré povedú k prasknutiu rán a výtoku hnisu, šance dostať sa pravde na svetlo. Občania nech v sebe udržujú pokoj a naladenie pozitívnej zmeny, majákom vnútornej túžby smerovaniu k dobru. Hádky a štvanice sú ventilom energie. Mág dokáže energiu zužitkovať na tvorbu. Tvorbu nového, ľudského, vytvárajúceho nové zriadenie vyhovujúce prevažnej časti obyvateľov.

Berte teda na vedomie, že aj v spoločenskej rovine nám je dávané podľa nášho naladenia. Majte v sebe destabilizáciu a uskutočníte ju. Verte v zmenu krvavým spôsobom a svoju časť energiu pošlete na túto misku. Noste v sebe vatru pravdy, spravodlivosti a ľudskosti a svojim celým Ja podporíte lepší zajtrajšok. Každému sa dostáva vždy len toľko, na koľko má nárok. A je jedno, či píšem o jedincovi, národe, alebo celom ľudstve. Vo svojej osobnej rovine ste hráč sám za seba, no v celkoch je vždy dôležitý súčet naladení všetkých zúčastnených a aktívnych jednotlivcov. Vy však neste zodpovednosť za svoj dielo a nebudete si nikdy musieť vyčítať, že ste nevyužili šancu spraviť niečo pre svoje deti.

V marci 2018, kedy našu krajinu otriasla politická kríza. Leo Prema, autor kníh ako Reštart, Tara, Oko bojovníka či Srdce leva, napísal článok. Hovorí to isté čo ja, ale inými slovami. Možno práve on vám to vysvetlí lepšie ako ja…

Z môjho pohľadu je najdôležitejšie uvedomiť si, že politická situácia v danej krajine je manifestáciou vedomia ľudí, ktorí v nej žijú. To nikdy nie je o nich, ale o nás. Nikdy to nie je tam vonku, ale vo vnútri nás. Toto je veľmi oslobodzujúci postoj.

Odmalička veľmi rád pozorujem ľudí a čudujem sa, že sme ako Slováci svojou mentalitou na Slovensku nevytvorili ešte tvrdší diktátorsky režim. My totiž násobne viac kritizujeme a sťažujeme sa, než chválime. Sme nezodpovední, myslíme si totiž, že za našu úbohosť môže nejaká politická strana, alebo niekto iný. Človek si za svoj život môže vždy sám. Nepoznáme svoju cenu, vôbec si nevážime sami seba, takže niet šance, aby sme si vážili suseda, nedajbože, aby sme milovali svoje mesto, alebo svoju krajinu. Len pre príklad, naše mestečko Hnúšťa je pre väčšinu mladých ľudí dierou. Tak nazývajú svoje vlastné rodisko, ktoré im dalo možnosť prísť na svet a žiť. Pre nás je všetko cudzie lepšie než to čo máme doma.

Človek si vytvára svoju realitu individuálne skrze vlastné myšlienky a postoje. Na vyššej úrovni si kolektívne vytvárame svet ako rodina, mesto a napokon ako národ, jeden živý organizmus. Pokiaľ sa nezmeníme na úrovni jednotlivca, nemôžeme očakávať žiadnu zmenu ani v národnom celku. V tomto čase na Slovensku prebiehajú pochody. Ako jednotlivci, ale aj ako konkrétne väčšie spoločenstvo v tom, či onom meste, by sme si mali dobre uvedomiť, čo je vlastne našim zámerom pri týchto stretnutiach. Hnevať sa a kritizovať vládu, vykrikovať nahnevané heslá, alebo sa konečne spojiť a chcieť lepšie Slovensko? V omieľaní toho, čo nechceme, sme ako Slováci odborníci, ale už s tým prestaňte. Je dôležité vytvoriť si, strážiť a posilňovať víziu toho, čo chceme.

Pri každom rozhodovaní by malo byť prvým krokom uvedomenie si, čo je už staré a nevhodné. Cez analýzu načrtnúť možnosti riešenia a potom je potrebné nájsť alternatívu, presne definovať zámer, rozhodnúť sa. Dajme si pozitívny a konštruktívny cieľ.

Nech už to dopadne akokoľvek, majme vždy na pamäti, že sme slobodné bytosti. Pokiaľ si niečo také dokážeš pripustiť, vieš sa rozhodovať a dopriať si luxus byť zodpovedný za svoj život, dokážeš to aj v spoločenskej rovine, keď sa jedná o národ. Skúsme byť viac kreatívni a tvoriví, hľadať riešenia miesto problémov. Hnevom a odsudzovaním ešte nikto nič nevytvoril. Vždy len zničil…

Milujem našu krajinu, aj ľudí v nej. Máme a vždy si zaslúžime presne to, čo zažívame. Ako náhle budeme krajší ľudia, aj politická situácia sa zlepší. Skúsme dnes miesto nenávisti voči politikom vyjadriť úctu a lásku k našej rodnej zemi.

Toľko Leo. Už len dodám, že ak sa v osobnej, pracovnej, či národnej rovine neukazuje potrebný článok k uskutočneniu zacieleného zámeru, treba neustále podporovať najvyššiu víziu. „Prajem si žiť v krajine plnej nádherných a srdečných ľudí. Prajem si, aby tu mal každý možnosť rozvíjať svoje schopnosti. Prajem si, aby nám vládli ľudia, ktorí si budú svedomite plniť svoju prácu a budú myslieť na národ. Prajem si, aby v našom štáte bola chránená sloboda, spravodlivosť a pravda. Prajem si zriadenie, ktoré vytvorí podmienky pre žitie krajšej spoločnosti.“

Chodiť voliť je nezanedbateľná súčasť spoločenského zapájania sa do tvarovania zajtrajška. Tu poprosím tých, ktorí tvrdia, že sa niečo nedá, aby nezdržovali tých, ktorí to už robia. No z energetického hľadiska je dôležitejšie starať sa o svoje vnútorné svetlo. Nestarajte sa o susedovu fakľu, práve v tom momente vám môže vietor zahasiť tú vašu. Staňme sa teda zodpovední za tvorenie našich myšlienok a za stav toho, čo v sebe nosíme. V globálnom súčte to vyvolá všetky potrebné zmeny k lepšiemu zajtrajšku. Iná cesta neexistuje, aj keď sa všetky revolúcie, výmeny politického vedenia, či prevraty, tvária navonok inak, v konečnom dôsledku dajú ľuďom presne to, čo je v nich a o čom sú presvedčení, že sú. Podľa toho si aj zaslúžia, čo dostanú. Ak je v nich model otroka, budú žiť nejakú dobu v diktatúre, lebo „žiadané“ okovy ich donútia prebudiť sa a zmeniť. Ak sa potrebné percento ľudí v danom spoločenskom celku preberie a vnútorne očistí, v určitom štádiu to rovnako tak privodí zmenu k lepšiemu.

Nech Sily dobra stoja pri každom národe, ktorý sa práve vymaňuje z bolesti a choroby.

Paľko von Z energetického hľadiska sa zamyslejko

 

Prednášky o práci na vlastných strachoch, zastavení vzťahových a iných manipulátorov a vecí následne súvisiacich so zdravým a psychikou človeka:
13. 03., Viedeň, Školský spolok Komensky (Sebastianplatz 3, 1030 Viedeň)
14. 03., Bratislava, KD Vajnorská
21. 03., Zvolen, KD Podborová
22. 03., Ružomberok, Synagóga (obmedzená kapacita)
27. 03., Poprad, DK
04. 04., Prievidza, DK
05. 04., Považská Bystrica, Kino Mier
09. 04., Levice, CK Junior
10. 04., Nové Zámky, Dom Matice slovenskej
14. 04., Košice, AULA Spoločenské centrum, festival Na 100%, môj čas je od 11 do 12 hod
03. 05., Trenčianske Teplice, Hotel Panorama

One thought on “Buďme zmenou, ktorú chceme, alebo niečo o spojenom kolektívnom vedomí

  1. Skvelý článok. Celý život, celý vesmír si nosíme v hlave. Ako myslíme tak sa máme. Na čo myslíme, v to veríme a o tom sme presvedčení. Práve tie mylné presvedčenia sú našou stopkou.. Ak sme presvedčení, že svet je zlý a ľudia špiny, akých ľudí budeme stretávať?…

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *